Hiệp Hội Cửa Việt Nam

Chào Mừng Bạn Đến Với HIỆP HỘI CỬA VIỆT NAM

Hiệp hội Cửa Việt Nam được thành lập vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. Đây là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của những hội viên, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thương mại liên quan đến cửa tại Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, của cộng đồng.

Hiệp hội Cửa Việt Nam là cầu nối tạo mối liên kết giữa các nhà cung cấp, sản xuất và thi công hỗ trợ lẫn nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiệp hội sẽ tham gia đóng góp ý kiến với cơ quan chức năng trong việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan tới ngành cửa Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, sản phẩm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời, Hiệp hội luôn tiên phong thúc đẩy việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào lĩnh vực sản xuất giúp tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường.
HỘI TỤ

HỘI TỤ

Tập hợp, đoàn kết hội viên hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền,...

Xem thêm
TỎA SÁNG

TỎA SÁNG

Tạo mối liên kết giữa các nhà cung cấp, sản xuất và thi công hỗ trợ lẫn...

Xem thêm

DANH SÁCH HỘI VIÊN

hhcvnadmin

hhcvnadmin

TIN TỨC

Top