• Diễn đàn
  • HHCVN
  • Main forum
  • KIẾN THỨC KINH DOANH, CUỘC SỐNG

KIẾN THỨC KINH DOANH, CUỘC SỐNG

THƯ GỬI NHỮNG AI ĐANG NỖ LỰC VỀ ĐÍCH 1. Trên thế giới này, không có ai thực sự giúp được mình tốt hơn, ngoài bản thân ra. Trứng gà, từ ngoài đập vỡ là thức ăn, từ bên trong dập vỡ là sinh mệnh. Đời người cũng như vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. 2. Vượt...
Trả lời
0
Lượt xem
675
THUẬT DÙNG NGƯỜI CỦA NGƯỜI TRÍ TUỆ: THỨ NHÌ LÀ THÁI ĐỘ, THỨ BA LÀ NĂNG LỰC, VẬY THỨ NHẤT LÀ GÌ? 1. Vị trí thứ ba: Năng lực là cơ sở Lý Quang Diệu nói, đại khái có ý là: Mỗi quốc gia lớn hay nhỏ không phải là lãnh thổ, mà là sở hữu nhiều cá nhân có năng lực, có tư chất, xong đào tạo họ để họ...
Trả lời
0
Lượt xem
486
Top